Prevention à Action -From threat "Information" to threat "Intelligence"

אירוע הוועידה השנתית לקהילת ה- IT בצפון, חמישי, 25 בינואר 2018, 09:00

אחר שנים בהן השיח התמקד בבקרות מונעות (Preventive Controls) הבשילה העת לדון בהכלתו וניהולו של אירוע אבטחת מידע לכשיתרחש.

מספרם העצום של האמצעים המחוברים לרשת, מספרם הגדל של היצרנים והפתרונות בתחום והדרישה להמשכיות עסקית גם במקרי קיצון מחייבים אותנו לרמות ידע, שיתוף מידע, מיקוד ומקצועיות גבוהות במיוחד.

מסלול זה יעסוק בטכנולוגיות ודרכי פעולה המאפשרות התמודדות איתנה אל מול האתגרים המורכבים בפניהם אנו ניצבים.

הרצאות נוספות באירוע הוועידה השנתית לקהילת ה- IT בצפון

Open Accessibilty Menu